Bói bài #1:Hellu các cậu có muốn được bói tarot khum 😀
tớ sẽ mở một buổi stream trải bài cho mọi người vào ngày mai (T7-14/5/22) lúc 8h tối,
nếu mọi người muốn bói hãy hỏi trước ở link này, tớ sẽ trải bài cho mọi người:
donate :
PD :
momo 0345636638

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/van-hoa-doi-song/du-lich/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.