Cẩm nang up Pet Version 2.0 – Epic SevenVersion mới của cẩm nang chăn nuôi đã xuất bản hàng ngàn năm trước :))))
Hy vọng sẽ là cẩm nang cô đọng súc tích hướng dẫn các bạn nuôi pet hiệu quả trong game 🙂

Chúc các bạn một ngày tốt lành ^^!!

0:00 Tổng quan hệ thống pet
2:45 Skill
5:29 Enhance, Synthesize và Affinity
10:48 Khoá, đổi tên, thả pet
12:05 Kinh nghiệm và kết luận

#epicseven
#pet
#review

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/tap-hoa-tre-con/kien-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *