Hồn Thiêng Đất Việt 💛 Sáng Tác: Giang HạThời xưa thiếu nhi đầu ba vá
Cờ lau phất cao giữa đồng sâu
Trò chơi chiến binh trên mình trâu
Mười hai sứ quân cúi gục đầu.

Ngồi ôn tích xưa nhìn trăng sáng
Thời gian lướt theo vết thời gian
Tài nhân hoá thân trong lầm than
Hồn thiêng núi sông hoá sử vàng.

Trang sử vàng tình yêu Việt Nam!
Son sắt từ cái thuở mang gươm
Thời nỏ cung, thời cưỡi voi
Linh hồn trống đồng!

Trang sử vàng, dòng cháy thời gian
Hoá thân từ đau khổ lầm than
Người Việt Nam, Lạc Hồng danh tiếng
Mãi tự hào con cháu rồng tiên!
(Rồng trôi hơn 4000 năm
Hồn thiêng đất nước Việt Nam)

Nhớ sử vàng dòng máu Hùng Vương
Thoát thai thành văn hiến ngàn năm
Người Việt Nam tấm lòng nhân ái
Mãi tự hào lịch sử nước Việt Nam!
Thời gian theo vết thời gian
Tình yêu đất nước Việt Nam.

* Dòng trôi hơn bốn ngàn năm
Hồn thiêng, đất nước Việt Nam!

“Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/van-hoa-doi-song/sang-tac/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.