Mừng Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy Hội Trắc – Sáng tác -Minh Linh – Mạnh HùngMừng Kính Thánh Vinh Sơn – Quan Thầy Hội Trắc Sáng tác – Minh Linh -Mạnh Hùng
—————————–
Nguồn: Giáo xứ Đền Thánh Thánh Tâm Hưng Nghĩa
Link:
—————————-
#hiephanh
#Giáo xứ Đền Thánh Thánh Tâm Hưng Nghĩa

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/van-hoa-doi-song/sang-tac/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.