NGẪM CHUYỆN ĐỜI – HỒ MINH ĐƯƠNG sáng tác và trình bày .NGẪM CHUYỆN ĐỜI – HỒ MINH ĐƯƠNG sáng tác và trình bày .
Gương Nguyễn – Gmail liên hệ – [email protected]

NGẪM CHUYỆN ĐỜI
Lối
Đã là một kiếp nhân sinh, được lớn dần trong xã hội.
Thì chúng ta phải đồng lòng
gắn kết lại bên.. nhau…
Vì tạo hóa sinh ra, mỗi con người đều khác nhau số phận…..
Văn thiên tường
Thì tại cớ làm sao ta phải đấu đá ganh.. đua..
Tập sống cho mình , với bản tính từ bi.
Nhìn lên mà học hỏi, đừng bao giờ có tính hơn thua.
Gieo nghiệp mà làm chi, rồi phải trắng tay trong một sớm một chiều.
Đời là như thế. chúng ta cần phải hiểu..
Trên thế gian hiện tại , cuộc sống hèn sang, ranh giới rõ ràng.
Còn biết bao mảnh đời đau khổ,
Rất cần xã hội quan tâm.
Vậy xin tất cả toàn dân, cùng góp sức chung tay bảo vệ đồng bào.
Bởi vì cuộc sống hiện nay, vô cùng khốn khổ.
Thảm họa thiên tai gây cho nhân loại.
Dịch bệnh tràng lang phát tán hoành hành.
Đừng vì lợi ích. mà đánh mất tâm mình.
Xin nhớ lấy câu, lá lành đùm lá rách,
Cùng số kiếp con người, sao đành lòng mà nỡ bỏ nhau…
Câu 4
Vc: Chỉ vì danh lợi quyền quý cao sang mà làm cho lòng dạ con người thay đen đổi trắng…
Đạo đức nhân sinh vong tình phụ nghĩa bán cả lương tâm trọng phú khinh.. bần….
Hỏi thế gian ơi, đạo lý đâu rồi.
mà tại sao có những người đa đoan toan tính ,
Khẩu nghiệp chi, rồi vương phải tiếng cười chê.
Có Kẻ giàu sang, còn người thì nghèo khó. sống ở trên đời cần cố gắng vươn lên.
Trêu ghẹo làm chi, khi chuyện người chưa rõ
Vội phán mà chi, khi ta chẳng hơn người.
Thơ
Ngẩm lại chuyện đời ở thế gian.
Hơn thua tranh đấu cũng bởi tiền.
Dù nghèo hãy giữ tâm tươi sáng.
Giàu thì ban phước tạo đức ân.
Câu5
Phước đức tạo ra thì mình nên đón nhận.
Soi mói chuyện không đâu vội đánh giá lòng người…
Hãy tự nhủ mình xem đã làm được những gì.
Khi đất nước cần, ta phải cùng nhau chung sức.
Cứ ở đó mơ hồ rồi bán tín bán nghi.
Hãy nên hiểu trong cuộc sống này,
Ta phải biết nhìn trước ngó sau.
Bởi vì Sông có khúc, người có lúc.
Nhà lầu, danh vọng, xe sang, rồi trắng tay trong phút chốc,
Chỉ vì tâm tính của ta luôn ảo vọng đua đòi.
8 nhịp chót
Ta cứ sống tốt, không cần người thấu hiểu.
Chỉ cần làm hết sức mình khi tạo hóa đã ban cho.
Cũng là một kiếp nhân sinh ,
Sống sao cho khỏi, thẹn lòng hổ danh ..
Hết
HỒ MINH ĐƯƠNG (25/6/2021)

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/van-hoa-doi-song/sang-tac/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.