Những hình ảnh vô cùng đẹp tại chua Linh Quy Pháp Ấn – Cổng trời Bảo Lộc Lâm Đồng.Những góc quay vô cùng đẹp tại chùa Linh Quy Pháp Ấn Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng.
Những địa điểm check in không nên bỏ qua ở Bảo Lộc.
1. Tu viện bát nhã:
2. Linh quy pháp ấn cổng trời bảo lộc:
3. Sunset chill coffee:
4. Chùa trà Bảo Lộc:
5. Săn mây núi Đại Bình:
#locoi
Video: lộc ơi. www.yensaolocoi.com
Music: www.bensound.com

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/van-hoa-doi-song/du-lich/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *