SỐ 60: Lời truyền dạy cho những người bị tà nhập. Phát sóng: 7h pm – 23/5/2022TTTTĐ là Kênh Tâm Linh do các Chư Vị Ơn Trên cho phép lập ra – cho biết Thiên cơ -và những lời dạy thiết thực Mong muốn thêm nhiều người thức tỉnh – lần chót.
Bạn không nhất thiết phải đăng ký ủng hộ kênh bởi Có chăng là để giúp bạn cứu chính mình-trau dồi cái Đức -thấm sâu những lời dạy từ Thánh Thơ- giúp bạn tu hành rốt ráo. Từ đó bạn sẽ được các Chư Vị Thánh Thần chấm điểm và gia hộ cho bạn.
Kênh không có mục đích danh-lợi.

Lưu ý: Đây là kênh chính thức từ Thiên Đình-Ý Lời, người nhận và truyền tin đểu do Thánh Thần sắp xếp và lựa chọn. Tự ý coppy, sửa đổi hình thức, nội dung, với mục đích tư lợi- không có sự đồng thuận của TT TTĐ đều bị coi là Phạm Thượng – Trộm Pháp. Sẽ mang lại hậu quả không tốt.
Chúc tất cả an lành!
TTTTĐ

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/tap-hoa-tre-con/san-pham/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *