karaoke Tình Anh Lính Chiến_ Sáng tác Lam Phương_ Hòa âm Đoàn Đức Tú_ Giọng Nam

Tình Anh Lính Chiến_ Sáng tác Lam Phương_ Hòa âm & dưng karaoke Đoàn Đức Tú_ Giọng Nam. Xuyên lá cành trăng lên lều vải Lòng đất ấm thương tình đôi mươi Thương những người …

Xem tiếp