Nhạc sĩ TRẦN THIỆN THANH những sáng tác bất hủ (Bản Chuẩn) @Thái Thanh Tình Ca

♪ Nhạc sĩ TRẦN THIỆN THANH những sáng tác bất hủ (Bản Chuẩn) ♪ Link video: Trần Thiện Thanh (12 tháng 6 năm 1942 – 13 tháng 5 năm 2005) là một trong những nhạc …

Xem tiếp