Thái Vũ FapTv sáng tác một bài Rap tặng Thu Trang ra mắt phim Chị Mười Ba – 3 ngày sinh tử ft DTTại buổi fan meeting phim chị mười ba, Thái Vũ cùng rapper DT (Nguyễn Ngọc Đức Trí) sáng tác một bài Rap tặng Thu Trang ra mắt phim Chị Mười Ba – 3 ngày sinh tử có tên gọi Chị Không Giống Ai
#ChiKhongGiongAi
#ThaiVu #FapTv
#ThuTrang #ChiMuoiBa #3NgaySinhTu
#TienLuat #FanMeeting #CKGA

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/van-hoa-doi-song/sang-tac/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.