Thần Chú Lăng Nghiêm – Thần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật GiáoThần chú mật tông hay nhất, tuyệt vời nhất:
Suối nguồn tâm linh:
Tụng kinh hay nhất:
Câu chuyện nhân quả:
Phật học phổ thông:
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
THẦN CHÚ HAY NHẤT:
Lời Chú: “Nam mô sát tát tha, sô ga đa da, a ra ha tê, sam muya sam bô đa sê. Nam mô sát tát tha, bu đa cô ti, si ni sam”…
Chú Lăng Nghiêm là một Thần chú Phật giáo uy lực thường được dùng để trừ tà ma và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm cao thâm vi diệu, còn được gọi là “Vương miện của Đức Phật”, Thần chú mạnh mẽ đến mức không có chỗ nào trong không gian hoặc toàn bộ Pháp giới mà không bị ngập bởi ánh sáng tốt đẹp của Thần chú.
Mỗi câu Thần chú đều là pháp môn tâm đắc của chư Phật, mỗi câu có mỗi công năng, mỗi chữ có mỗi điểm cao thâm vi diệu; tất cả đều có thần lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ, một hội hoặc toàn bài chú cũng đều khiến cho trời rung đất chuyển, quỷ thần khóc, yêu ma lánh xa, ly mị độn hình. Ánh hào quang của Đức Phật biểu thị cho thần lực của thần chú, nó có khả năng phá trừ tất cả màn đêm tăm tối và khiến cho người niệm thành tựu tất cả công đức…
Nếu thọ trì Thần Chú Lăng Nghiêm và hành thiện thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường trì tụng thần chú này thì sẽ tiểu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp…
#mattonggocbode #gocbode #hayqua
tungkinhgocbode,hayqua,gocbode,tụng kinh hat nhất,thần chú,ngũ bộ thần chú,gốc bồ đề,goc bo de,hay quá,giác ngộ phật pháp,phật học phổ thông,tụng kinh,niệm phật,nhân quả phật giáo,niệm phật vãng sinh,hộ niệm lâm chung,thần chú mật tông,Kinh dược sư,nhạc phật giáo,suối nguồn tâm linh,pháp môn tịnh độ

Nguồn: https://tasla.vn/

Xem thêm: https://tasla.vn/tap-hoa-tre-con/kien-thuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.